چند نوع درمان دارویی و غیر دارویی برای این مشکل وجود دارد:
  • داروهای نسخه ای
  • داروهای بدون نسخه
  • روش های غیر دارویی
  • مشاوره و روانشانسی

– هورمون تراپی یا جایگزینی هورمون ها:

در این روش قرص های حاوی استروژن برای جایگزینی میزان هورمون طبیعی کم شده توسط پزشک تجویز می شود. این داروها خشکی و آتروفی واژن را کم کرده و باعث افزایش میل جنسی می شوند.
در مورد این داروها باید به عوارض ناخواسته آنها مانند افزایش احتمال حمله قلبی و سرطان پستان توجه کرد.
در برحی مطالعات تجویز مفدار بسیار پایین تستسترون هم موثر است.
فرم های واژینال استروژن هم در این موارد ممکن است تجویز شوند.
– لوبریکانت ها: با تر و لیز کردن واژن باعث راحت تر شدن اینترکورس می شوند.

– ورزش:

ورزش با کمک به کاهش وزن و تقویت عضلات لگن اثرات مفیدی دارد

همچنین بخوانید  فقدان حافظه و رابطه معکوس با مصرف میوه و سبزیجات

– کمک شریک جنسی:

درک این موضوع که این مسئله ایست طبیعی و فیزیولوژیک و استفاده از روش های خوشایند برای افزایش میل جنسی خانم و کمک به یک سکس خوشایند تا حد زیادی کمک کننده است

– تمرکز بر روی صمیمیت و عشق:

باید همسر فرد نشان دهنده عشق و صمیمیت خود باشد، بوسه، حرفهای خوشایند و در آغوش گرفتن همسر به همراه ابراز عشق و اعمال غیر از س ک س می تواند از لحاظ روحی و روانی به شخص کمک کند.

– ورزش های کگل

Kegel exercises به عضلات لگن و ران کمک کرده و باعث افزایش احساسات خوب در طی س ک س می شود.