روش کار:

بسیار ساده است.
 • ابتدا بی حس کردن اسکتروم با کرم ها یا پمادهای بیحسی
 • معایته و تعیین محل مناسب تزریق
 • تزریق بسیار آرام بوتاکس

کل این پروسه ممکن است 2 تا 5 دقیقه طول می کشد

عوارض جانبی اسکروتاکس:

 • درد خفیف تا شدید اسکروتوم
 • بیحسی
 • تورم
 • سوزش اطراف محل تزریف
 • احساس سنگینی در اسکروتوم
 • کم شدن میزان اسپرم ها ( که البته قعلا در خرگوش ها ثابت شده است: براساس این مطلب )

عوارض زیر تاثیرات کلی بوناکس بر بدن است:

 1. تب
 2. سردرد
 3. لرز
 4. مشکل تکلم
 5. مشکل بلع
 6. مشکل در کنترل مثانه
 7. احساس خستگی و ضعف